Vrijstelling voor oldtimers overgangsregeling

bereken wegenbelastingVanaf vorig jaar (1-1-2014) is er een MRB vrijstelling voor alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder.
Met uitzondering van personen- en bestelauto’s die op LPG of diesel rijden, deze moeten het
volledige MRB tarief betalen is er een overgangsregeling voor voertuigen die op 1 januari 2014 26 jaar of
ouder zijn maar nog geen 40 jaar.
De overgangsregeling houdt in dat deze voertuigen totdat ze 40 jaar oud zijn in aanmerking komen voor
het kwarttarief MRB over het hele kalenderjaar met een maximum van €120,-. Voorwaarde hierbij is dat in
de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik gemaakt wordt. Wordt er
toch gereden in die maanden, dan geldt een forse verzuimboete. Moet de auto in deze maanden naar de
apk-keuring, dan kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden.
Houders van een in aanmerking komend voertuig wordt jaarlijks in het 4e
kwartaal door de belastingdienst
gevraagd of hij/zij vóór 1 januari van het komend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. De
regeling eindigt in 2028 als de auto’s die in 1987 zijn toegelaten 40 jaar oud zijn.